Ernst en Bobbie Sinterklaasshow

In de afgelopen jaren heeft Piet Rolando meegespeeld in de Sinterklaasshow van Ernst en Bobbie. Vanaf 2004 tot 2009 waren ze hiermee in de sporthallen van Nederland. Met een echte Pietenband zongen ze de Sinterklaas liedjes en was het samen met dekinderen en de ouders een groot feest. Schoonmaakpiet zorgde er wel voor dat er wat mis ging, maar gelukkig wisten Ersnt en Bobbie dat probleem op te lossen.
Van deze show is ook een DVD gemaakt.

In die jaren hebben we tientallen shows in Nederland gehad, en was het voor Piet Rolando een zeer gezellige tijd met al zijn vrienden.

Het sportcomplex in Den Bosch waar de Sinterklaas show
van Ernst en Bobbie zou plaat vinden